ప్రపంచంలో కెల్లా అతి పురాతనమైన భూగర్భ రైలు మార్గం లండన్‌ నగరంలో ఉంది. మొట్టమొదటి భూగర్భ రైలు మార్గం కూడా ఇదే. దీని పొడవు సుమారు 4 మైళ్లు.

ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్న భూమి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితమే ఏర్పడిందని మనందరికీ తెలిసిందే. మండే అగ్నిగోళంలా ఉంటూ క్రమేపీ చల్లబడి ఆవాసయోగ్యంగా మారింది.

 

ప్రతి ఊరుకు బొడ్రాయి ఉంటుంది. దానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. నాలుగు కూడళ్లు కలిసే చోట, ఊరికి మధ్యలో ఎంతో నిష్టతో ఊరంతా కలిసి బొడ్రాయి ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అదొక పండుగ వాతావరణం.

అనాది కాలం నుంచి "ఆషాడ శుద్ధ పౌర్ణమిని, గురుపౌర్ణమి" అంటారు. దీనినే "వ్యాస పౌర్ణమి" గా పరిగణలోనికి తీసుకొని ఆ రోజు దేశం నలుమూలలా గురుపూజా మహాత్సవాలు నిర్వహిస్తుంటారు.

వయస్సు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు. బెంగళూరు ఐఐటీలో ఐదేళ్లు చదువుకున్నాడు. చదువుకు పూర్తయిన వెంటనే ఉద్యోగమొచ్చింది. అతనికి ఊహించని పరిణామం.. భవిష్యత్తుకో శుభపరిణామం..

నేషనల్ తల్లిదండ్రులు రోజు ప్రశంసలు మండలులు జూలై నాలుగో ఆదివారం ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటారు, ప్రేమ మరియు కృతజ్ఞతా మేము మా తల్లిదండ్రులు కోసం కలిగి. ఇది తీవ్రమైన నిబద్ధత చూపించు మరియు సంవత్సరం అంతా వారి పిల్లల పట్ల ఇష్టపడే అన్ని తల్లిదండ్రులు గౌరవార్ధం జరుపుకుంటారు.

8.848 కిలో మీటర్ల ఎత్తున్న ఎవరెస్ట్‌ కన్నా ఎత్తైన పర్వతం ఈ భూమి మీద లేకపోవచ్చు.కాని మన పొరుగు గ్రహమైన మార్స్‌ మీద ఎవరెస్ట్‌కన్నా ఎత్తైన అగ్నిపర్వతం ఉంది.

©2018 APWebNews.com. All Rights Reserved.