మనం దీపావళిని ఎందుకు జరుపుకుంటాం? ఈ పండుగ మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఉండేలా చేస్తుంది. అంతేకాక ఒక మంచి సమయం అయిన శీతాకాలంలో రావడం వలన ఎక్కువగా అస్వాదిస్తాం. ఈ సమయంలో దీపావళి జరుపుకోవటానికి 10 పౌరాణిక మరియు చారిత్రక కారణాలు ఉన్నాయి. హిందువులకు మంచి కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇతరులు కూడా దీపాలతో గొప్ప ఉత్సవంగా జరుపుకుంటారు.

ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కొరకు ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేసి, ప్రాణాలర్పించి, అమరజీవి యైన మహాపురుషుడు, పొట్టి శ్రీరాములు, ఆంధ్రులకు ప్రాత:స్మరణీయుడు. భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు కారణభూతుడైనవాడు. మహాత్మా గాంధీ బోధించిన సత్యము, అహింస, హరిజనోద్ధరణ అనే ఆశయాలకొరకు జీవితాంతం కృషిచేసిన మహనీయుడు.

జననం అనేది జీవించటానికి. ప్రాణం ఉండేది శ్వాసించటానికి. ప్రయాణం మొదలెట్టేది గమ్యం చేరుకోవటానికి. ఆరంభం అయ్యేది ఆఖరిదాకా సాగటానికి. వీటికి మధ్యలో ఆటంకం కలిగించటం, ఆపేయటం నైతికంగా తప్పు. చట్టపరంగా నేరం. దేవుడు పిలుస్తున్నాడనో, మోక్షం లభిస్తుందనో అర్ధాంతరంగా ప్రాణాలు తీయటం, తీసుకోవటం మూర్ఖత్వం.. మౌఢ్యం. మనిషికి బతకటానికి మించిన భాగ్యం లేదు. భూమికి మించిన స్వర్గం లేదు.

సూర్యుడి కాంతి భూమ్మీద పడుతున్న సందర్భంలో ఆ కాంతిని (విద్యుదయస్కాంత తరంగాల్ని లేదా జుశ్రీవష్‌తీశీ వీaస్త్రఅవ్‌ఱష ఔaఙవర) శబ్ద తరంగాలు (ూఱఅవ ఔaఙవర)గా నాసా వాళ్లు మార్చగా, ఆ శబ్దాలు అన్నీ 'ఓం' అంటున్నట్లు ఓంకార నాదంగా వచ్చాయని కొందరు కాషాయీకరణ కపటులు ప్రచారం చేశారు.

మీరిప్పటి వరకూ రకరకాల మ్యూజియాల గురించి వినే ఉంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా గణితానికి సంబంధించిన మ్యూజియం గురించి విన్నారా? ఈ మ్యూజియం ఉంది మరెక్కడో కాదు చెన్నైలోనే. ఇంతకీ ఈ మ్యూజియం పేరేంటో తెలుసా రామానుజన్‌ మ్యూజియం. భారతీయ గణిత దిగ్గజం రామానుజం పేరున ఈ ఏడాది అక్కడి శాస్త్రా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన ఆ మ్యూజియం గురించి మీరూ తెలుసుకోండి.

ఎపి వెబ్ న్యూస్.కామ్

రిపోర్టర్:- జెట్టి పరమేశ్వరరావు

వాల్మీకి సంస్కృత సాహిత్యంలో పేరెన్నికగల కవి.రామాయణాన్ని వ్రాశాడు. ఈయన్ని సంస్కృతభాషకు ఆదికవిగా గుర్తిస్తారు. ఇతడే శ్లోకమనే ప్రక్రియను కనుగొన్నాడు. ప్రచేతసుని పుత్రుడు కాబట్టి అతడు ప్రాచేతసుడు అని కూడా ప్రసిద్ధం.

©2019 APWebNews.com. All Rights Reserved.