రెండో పొడవైన గోడ మనదే!

ప్రపంచంలోనే పొడవైన గోడ ఏదంటే చైనా వాల్‌ అని ఠక్కున చెప్పేస్తారు. మరి మన దేశంలో కూడా అలాంటి ఓ పెద్ద గోడ ఉందని మీకు తెలుసా.. అదే కుంభాల్‌గఢ్‌ కోట గోడ. అంతేకాదు ఇది చైనావాల్‌ తర్వాత రెండో పొడవైన గోడగానూ ప్రసిద్ధిగాంచింది. మరి ఈ గోడ విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే మనం రాజస్థాన్‌ వెళ్లాల్సిందే...

©2019 APWebNews.com. All Rights Reserved.