ఎపీ వెబ్ న్యూస్.కామ్...

రాష్ట్ర మంత్రి అయ్యనపాత్రుడు కల్లు తాగిన కోతిలా మాట్లాడుతున్నాడని ఎపీ రాష్ట్ర సీపీఐ స‌హ కార్య‌ద‌ర్శి ముప్పాళ్ల పాగేశ్వ‌రావు అన్నారు..

©2018 APWebNews.com. All Rights Reserved.