బాలస్తావత్‌ క్రీడాసక్తః
తరుణస్తావత్‌ తరుణీ సక్తః
వృద్ధస్తావత్‌ చింతాసక్తః
పరమే బ్రహ్మణి కో పినసక్తః
ఈ దేహాన్ని గురించి, దాని యదార్థ తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోలేని సామాన్యులు జీవితాన్ని ఎలా గడిపి వ్యర్థం చేసుకుంటున్నారో ఆది శంకరులు తెలిపిన శ్లోకమిది.

మస్జిద్‌’ అంటే ‘సజ్దా’ (మోకరిల్లి ప్రార్థన) చేసే చోటు అని అర్థం. ప్రత్యేకంగా అల్లాహ్‌ ఆరాధన కోసం నిర్మించిన ఆలయాన్ని ‘మస్జిద్‌’ అంటారు. నమాజ్‌ చేయాలనుకొనేవారందరూ అక్కడికి వెళ్తారు.

పార్వతీదేవి శివునితో సంభాషిస్తూ.. ‘తెలియక చేసినా తెలిసి చేసినారామనామంతో ముక్తి లభిస్తుందన్నది వాస్తవమేనా నాథా’ అని సందేహం వెలిబుచ్చినప్పుడు సదాశివుడు కొందరు కిరాతకుల కథ చెప్పాడు. వాళ్లు తమ జీవన విధానం గురించి..

సెప్టెంబర్ రెండో తేదీన శ్రీకృష్ణాష్టమి, జన్మాష్టమి వస్తోంది. శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజున శ్రీ మహా విష్ణువు శ్రీ కృష్ణుడిగా అవతరించిన రోజు. దీనికే శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి, గోకులాష్టమి అని కూడా పేర్లున్నాయి. అలాంటి మహిమాన్వితమైన రోజున శ్రీ కృష్ణ భగవానుడిని పూజించడమే కాకుండా శ్రీకృష్ణాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.

పరమశివుని మెడలోని కథను తెలుసుకోమని ఓసారి సతీదేవితో నారద మహర్షి అన్నారు. దాంతో ఓనాడు సదాశివుడితో సతీదేవి మాట్లాడుతూ ఇలా అడుగుతారు.

తాజా వార్తలు

©2018 APWebNews.com. All Rights Reserved.