తిరుమల సమాచారం...!

ఎపి వెబ్ న్యూస్.కామ్ 


08.06.2018
గురువారం ఉదయం 6 గంటల
సమయానికి,

👉సర్వదర్శనం కోసం 31
కంపార్టమెంట్లలో భక్తులు
నిరీక్షిస్తున్నారు.

👉కంపార్టమెంట్లలోని భక్తులకు
సుమారుగా 20 గంటల సమయంలోపు స్వామివారిని
దర్శనం పూర్తయి చేసుకొని ఆలయం
వెలుపలికి రావచ్చు.

👉కాలి నడక మార్గంలో
అలిపిరి నుండి 14000
శ్రీవారిమెట్టు నుండి 6000
మందికి స్లాట్స్ కేటాయిస్తారు

👉స్లాట్స్ మేరకు ఉ.9 గం.
తరువాత నేరుగా దర్శనానికి
అనుమతిస్తారు.

👉కాలి నడకద్వారా వచ్చు స్లోట్స్ కలిగి ఉన్న భక్తులకు సుమారుగా 6 గం!! సమయం పట్టవచ్చు.

👉స్లోట్స్ ద్వారా సర్వ దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు సుమారుగా 4-5 గం!! లోపు శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు.

👉ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం
(₹: 300) భక్తులకు 5 గంటలకు
దర్శనం పూర్తయి
ఆలయం వెలుపలికి రావచ్చు.

👉నిన్న జూన్ 07 న 77,820
మంది భక్తులకు స్వామి వారి
దర్శనభాగ్యం లభించినది.
‌ ‌
👉నిన్న 43,034 మంది భక్తులు
స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి
మొక్కు చెల్లించుకున్నారు.

👉నిన్న స్వామివారికి భక్తులు
పరకామణి ద్వారా సమర్పించిన
నగదు కానుకలు ₹2.88 కోట్లు.

👉శుక్రవారం నాడు ప్రత్యేక పూజా అభిషేకం

©2019 APWebNews.com. All Rights Reserved.