మానవుడు నిత్య జీవితంలో తన మానవ జన్మను ఎలా సార్ధకం చేసుకోవాలో, తోటివారితో ఎలా ప్రవర్తించాలో, తల్లిదండ్రులను, గురువులను ఎలా గౌరవించాలో, దేవుని పట్ల భక్తిశ్రద్దలతో ఎలా మెలగాలో తెలుసుకొని జీవితాన్ని కొనసాగిస్తే ఆ జీవితానికి ఒక అర్ధం, పరమార్ధం ఉంటాయి. అలా ప్రవర్తించాలి అంటే బాబా చెప్పిన కొన్ని సత్యాలను మన నిత్య జీవితంలో తప్పనిసరిగా అనుసరించాలి. అవి ఏమిటంటే...

ప్రస్తుత ధనుర్మాసం ముగిసే వేళ (14వ తేదీన) జరగనున్న గోదా రంగనాథుల కల్యాణ వైభోగం విష్ణుభక్తులందరికీ మహావేడుక. ఈ సందర్భంగా విలక్షణమైన ఆండాళ్ తల్లి దివ్య ప్రేమ ప్రబంధాన్ని తెలియజేసే ప్రత్యేక రచన.

నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థనలు సాగుతున్న చర్చిలో అతని సెల్‌ఫోన్‌ పొరపాటున మోగింది. పాస్టర్‌ కోప్పడ్డాడు, విశ్వాసులంతా అతన్ని వింతజీవిలాగా చూశారు, భార్యాపిల్లలు కూడా విసుక్కున్నారు. అతను ఇక ఎన్నడూ చర్చికి వెళ్ళలేదు.

Page 1 of 12

తాజా వార్తలు

©2019 APWebNews.com. All Rights Reserved.